leda

kemi

2022

Vi förklarar vad bly är och de olika egenskaperna hos detta kemiska element. Även dess användningsområden och var den kan hittas.

I sitt vanliga tillstånd är bly en solid, tät, blågrå metall.

Vad är bly?

Bly är en kemiskt element symbol Pb (från latin plumbum) Y atomnummer 82 i Periodiska systemet. Det är ett mycket speciellt metalliskt element, med tanke på dess enorma flexibilitet och kemisk reaktionskapacitet, av enorm användning i mänskliga industrier.

Bly upptäcktes tidigt av mänskligheten och användes länge vid tillverkning av vapen, verktyg och konstnärliga föremål. På grund av dess elastiska egenskaper och dess förmåga att lätt smälta användes den i skrivlakan, som beläggning för rör och badkar, eller vid tillverkning av masker, medaljonger etc.

I dess gemensamma tillstånd leder är en metall solid, tung, tät och blågrå till färgen, med olika isotoper (stabila och radioaktiva) och höga nivåer av toxicitet. Den senare har ifrågasatt dess användning inom olika områden, såsom VVS, eftersom detta element absorberas på olika sätt och orsakar specifika neurotoxiska, njur-, kardiovaskulära, hematologiska och gastrointestinala skador.

Blyegenskaper

Bly är mycket reaktivt, vilket gör det möjligt att använda det i olika föreningar.

Bly är ett flexibelt element som smälter mycket lätt (det smälter vid 327,4 ºC och kokar även vid 1725 ºC), vars vanliga valenser är 2 och 4. Det är delvis resistent mot svavelsyra och saltsyra, och är kapabel att förhindra passage av subatomära partiklar som avger radioaktivt material, vilket är anledningen till att det används för att lagra dessa material, samt för avskärmning industrier som använder radioaktiva föreningar.

Bly är mycket reaktivt, vilket tillåter användning i olika föreningar, såsom tetraetylbly eller blysilikater, eller i olika legeringar möjlig.

Användning av bly

Förr användes bly i rör.

Bly är extremt användbart i mänskliga industrier. Det användes flitigt vid tillverkning av rör, ledningar och andra hushållsreservdelar, även om det under en tid har ersatts av andra. metaller Y plast för att undvika dess konsekvenser på Mänsklig hälsa. Detsamma görs med behållare för radioaktivt material och annat kemiska substanser farligt, eller till och med som beläggning för elektriska anslutningar.

Andra användningsområden för bly ser det som en komponent för tillverkning av keramik, plast och legeringar för lödning.Ammunition för militära vapen och batterikontakter (batterier). Dessutom används många blybaserade föreningar som stabilisatorer värme och den ljus på vissa plaster. Vissa blysalter används som insekticider och blyoxid används många gånger för att förbättra de magnetiska egenskaperna hos magneter.

Var finns bly?

Blysulfid är en del av ett mineral som kallas galena.

Bly finns relativt rikligt i jordskorpan, men aldrig i elementärt tillstånd. Det finns vanligtvis i jordskorpan som blysulfid, en del av mineralet som kallas galena.

Bly finns vanligtvis i form av fosfater (pyromorfit), karbonater (cerussit), sulfater (anglesite) och många oxider. Det är också möjligt att hitta det som en konsekvens av radioaktivt sönderfall av radioaktiva material, så det är vanligt att det är förknippat med uran (U) och torium (Th).

!-- GDPR -->